OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.pujcovnanaradijbc.cz, jehož provozovatelem je Pavlína Vojtíšková Janovská 25/40 Jablonec nad Nisou 466 04.IČ: 72661259 DIČ: CZ7358232530 č. účtu: ČSOB 214665710/0300. pujcovna.naradi.jbc@seznam.cz. Telefon +420 736 681 699.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

^